Operacyjne usuwanie zębów zatrzymanych

Zatrzymane zęby są w pełni wykształconymi zębami, które „zatrzymały się” w tkance kostnej szczęki górnej lub dolnej. Może to być ząb całkowicie lub częściowo zatrzymany. Różnica polega na całkowitym lub częściowym otoczeniu przez kość. Do zębów zatrzymanych można zaliczyć: ósemki, tzw. zęby mądrości, górne trójki i jedynki oraz dolne zęby przedtrzonowe.

Zatrzymane zęby mądrości mogą być w rozmaity sposób zlokalizowane w żuchwie.

W naszej przychodni sprawnie i bezboleśnie usuwamy ósemki zatrzymane w różnych pozycjach. 

Po usunięciu zęba zatrzymanego pozostaje znaczny ubytek kości, związany z koniecznością jego odsłonięcia i wytworzenia okna kostnego, umożliwiającego jego wyjęcie. W określonych przypadkach wskazane jest uzupełnienie ubytku kostnego, powstałego po zabiegu za pomocą preparatów kościozastępczych. Ma to na celu uniknięcie dużego zaniku kostnego w tej okolicy, utraty estetyki uśmiechu, rozchwiania zębów sąsiednich ze względu na brak podparcia kostnego ich korzeni, oraz wytworzeniu prawidłowej bazy kostnej dla leczenia rekonstrukcyjnego, z zastosowaniem implantów zębowych.

 

Chirurgiczne usuwanie ósemek, czyli zębów zwanymi inaczej zębami mądrości jest często wykonywanym zabiegiem. Internauci szerzą opinie które mogą przerazić niejednego, który jest dopiero przed zabiegiem. Jednak chirurgiczne usuwanie ósemek wcale nie jest takie straszne, wystarczy udać się do dobrego specjalisty, a następnie przestrzegać jego wskazówek.

 

Ekstrakcja ósemek – wskazania do usunięcia zębów mądrości

Najczęstszym powodem, dla którego pacjenci zgłaszają się z problemem ósemek, jest stan zapalny tkanek w tej okolicy i związane z nim dolegliwości bólowe. Jeśli jednak pacjent chce wykonać taki zabieg prewencyjnie, a jego przydatność poparta jest opinią lekarza ortodonty, warto zadbać o wcześniejsze wykonanie tej procedury.

 

Powodem do ekstrakcji ósemek może być także takie usytuowanie zębów, które nie pozwala pacjentowi na ich prawidłowe oczyszczanie (szczotkowanie, nitkowanie przestrzeni – również za zębem mądrości). To zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia próchnicy w obrębie tych zębów i zębów sąsiednich, a co za tym idzie – może prowadzić do powstania stanu zapalnego oraz innych poważnych problemów

 

Także nieprawidłowy kierunek wyrzynania zębów mądrości jest wskazaniem do ekstrakcji. Nieprawidłowy kierunek wyrzynania może powodować stłoczenie sąsiednich zębów w łuku, co również znacząco utrudnia zabiegi higieniczne, a tym samym zwiększa ryzyko wystąpienia próchnicy oraz stanów zapalnych uogólnianych w obrębie jamy ustnej.

 

Przed zabiegiem

Zanim lekarz podejmie decyzję o konieczności usunięcia takiego zęba, kieruje na diagnostykę CBCT. Tomografia komputerowa pozwala dokładnie zobaczyć, jak położony jest ząb, a co za tym idzie, dokładnie zaplanować zabieg. Daje ona informacje o położeniu korzeni zębów, ich odległości od nerwów i zatok szczękowych. Lekarz zadecyduje też o potrzebie zapisania odpowiednich leków.

Na czym polega ekstrakcja ósemki zatrzymanej?

Usunięcie zęba zatrzymanego zaczyna się, jak w przypadku każdej innej ekstrakcji, od odpowiedniego znieczulenia. Podczas następnego etapu zabiegu niezbędny może okazać się skalpel, który służy do odsłonięcia pola operacyjnego – czyli miejsca, gdzie ukrywa się ósemka. Zdarza się, że zęba nadal nie widać, ponieważ wciąż znajduje się w kości. Do wykonania dalszej procedury najczęściej niezbędne jest wiertło. Wiercąc w kości lekarz odsłania ząb w stopniu umożliwiającym jego usunięcie. Dobiera narzędzie stosowne do jego anatomii i usuwa zatrzymaną ósemkę. To jednak nie kończy zabiegu – należy jeszcze dokładnie oczyścić powstały w wyniku ekstrakcji zębodół, gdzie nierzadko gromadzą się niewielkie odłamki zęba, czy wióry kostne. Tak oczyszczone pole operacyjne gotowe jest do zaszycia.

 

Po zabiegu

Po zabiegu pole operacyjne zaopatrywane jest szwami, opatrunkiem uciskowym oraz chłodnym kompresem. Wskazana jest antybiotykoterapia oraz miękka dieta. Przez 2-3 dni może utrzymywać się obrzęk i ból. Przez kolejne trzy dni po ekstrakcji unikać wysiłku fizycznego.Należy przestrzegać prawidłowej higieny jamy ustnej, stosując zalecone przez lekarza płukanki przeciwzapalne (Eludril Classic) oraz odpowiednie miękkie pozabiegowe szczoteczki do zębów.  

Zwykle po tygodniu odbywa się wizyta kontrolna, połączona z usunięciem szwów.

 

Ekstrakcja zęba mądrości ze szczęki

Chirurgiczne wyrywanie zębów mądrości ze szczęki w porównaniu z zabiegami ekstrakcji zębów mądrości w żuchwie, nie są tak bardzo skomplikowanymi zabiegami.

Często są to zabiegi trwające bardzo krótko, mało inwazyjne, łatwiej się gojące i nie powodujące wystąpienia tylu powikłań, tak w trakcie, jak i po zabiegu, jak to ma miejsce przy usuwaniu ósemek dolnych (w żuchwie). Jednakże ze względu na specyfikę tkanek okolicznych (szczególnie jeśli chodzi o ukształtowanie zatoki szczękowej) zabieg może okazać się również skomplikowany.